Spoorzone

Intentieovereenkomst De Timpe

De intentieovereeenkomst die de gemeente heeft gesloten met Lakenvelder Investment Group is op 11 juli jongstleden gepubliceerd op de website van de gemeente De Bilt.

Download hier de intentieovereenkomst

Bilthoven Noord