Plannen en regels

Bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen, bouwplannen en structuurvisies zijn allemaal voorbeelden van ruimtelijke plannen van onze gemeente. Hierin wordt vastgelegd wat er met de ruimte mag gebeuren. In de nieuwe Omgevingswet verdwijnt het bestemmingsplan en komt daarvoor het omgevingsplan in de plaats. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, worden de huidige bestemmingsplannen van rechtswege omgevingsplannen.

De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door ons op de voet gevolgd en waar nodig gaan wij in gesprek met de gemeente. We willen hiermee voorkomen dat in voorkomende gevallen het karakter van de wijk wordt of dat de belangen van de bewoners worden geschaad.