Armoede Villawijk Bilthoven 221215 MB87790 Mel Boas

Plannen inzien

Wil je meer weten over de ruimtelijke plannen die betrekking hebben op onze wijk, dan kun je op een aantal plekken terecht:

  • Binnen onze wijk zijn drie ruimtelijke plannen van toepassing: het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013, de Beheersverordening De Bilt en de Structuurvisie gemeente De Bilt 2030. Deze plannen zijn hier, hier en hier in te zien.
  • Voor Bilthoven Noord is er ook een stedenbouwkundige visie.
  • Daarnaast is Bilthoven-Noord een zogenaamd groene-kaartgebied. Dat betekent dat er voorwaarden gesteld worden aan het kappen van bomen. De voorwaarden vind je hier.
  • Tot slot wordt er door de gemeente vaak gesproken over de ‘rode contouren’. De rode contour markeert de grens tussen stedelijk en landelijk gebied. Gebieden die binnen de rode contour vallen zijn plekken waar verstedelijking mag plaatsvinden. Hier vind je de rode contouren kaart van Bilthoven-Noord.

Wil je iets vragen of melden over de ruimtelijke ordening van onze buurt? Neem dan gerust contact met ons op!