Standpunten

Om het bosachtige karakter van onze wijk intact te laten, de kleinschalige opzet te behouden en het groen te beschermen, staan wij voor de volgende punten:

  • Woningbouw mag, maar met behoud van het groen en de ecologische hoofdstructuur.
  • Limiteren van bouwhoogte. Hoogbouw past niet in onze wijk.
  • Beperkte bebouwing op grote percelen.
  • Geen stedelijke ontwikkelingen.
  • Behouden van de groene doorzichten.
  • Beschermen van de bermen en bomen.
  • Goede ontsluiting van de wijk.